EDUCAȚIE CU PROFIT

 

Firma de exerciţiu este un concept didactic, bazat pe învăţarea prin practică. Este o simulare a unei firme reale, care poate fi realizată prin implicarea directă a unui profesor coordonator.
O firmă de exerciţiu  este o firmă simulată, care oglindeşte operaţiunile lumii afacerilor reale, în ramura aleasă. Este un concept didactic, o imitaţie a unei situaţii profesionale reale, cu obiective educaţionale.

Reţeaua creată de firmele de exerciţiu care îşi desfăşoară activitatea în şcoli, organizată şi condusă de Centrala Firmelor de exerciţiu, inclusă în reţeaua internaţională a Firmelor de Exerciţiu, răspunde cerinţelor economiei naţionale şi mondiale printr-un învăţământ orientat la maximum către pregătirea practică.

Scopul şi sarcinile educative ale firmei de exerciţiu  se realizează  prin:
•    Simularea proceselor de lucru dintr-o întreprindere ;
•    Realizarea unei legături nemijlocite între teorie şi practică ;
•    Aplicarea în practică a cunoştinţelor de la diverse discipline şi module de studiu;
•    Cooperarea între elevi;
•    Acţionarea în situaţii neobişnuite;

 

Educatie cu profit 

 

DATE GENERALE CU PRIVITE LA PROIECT:

 

In perioada 11.02.2015 – 11.12.2015 Fundația Corona în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, SC Info Educația SRL și Camera de Comerț și Industrie Alba vor implementa proiectul cu titlul: EDUCATIE "CU PROFIT", ID Proiect: POSDRU/175/2.1/S/150105, proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, AP 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, DMI 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

 

Obiectiv general: Sprijinirea unui număr de 960 de elevi, înscriși în sistemul național de învățământ secundar din Regiunile Nord Est și Centru în dezvoltarea cunoștiințelor și aptitudinilor necesare în procesul de inserție pe piața muncii, prin participarea la activități specifice firmelor de exercițiu.

 

Obiective specifice:

 

1. Înființarea a 120 de firme de exercițiu, de către elevii din învățământul liceal și învățământul profesional – ISCED 3, din Regiunile Nord Est și Centru, în vederea pregătirii acestora pe piața muncii.

 

2. Consilierea în carieră a unui număr de 960 de elevi în vederea pregătirii pentru integrarea profesională sau pentru continuarea orientată a studiilor.

 

Acțiunea va fi implementat într-un număr de 36 de unități de învățământ (ISCED 3). 

 

Ştiri

1 | 2 | 3 >>

Contact

Educație cu profit

© 2015 Toate drepturile rezervate.

Creați un site gratuitWebnode