Infiintarea unei firme

20.05.2015 11:32

Infiintarea unei firme de exercitiu

 

1.1. CE ESTE O FIRMĂ DE EXERCIŢIU?

1.2. IDEEA DE AFACERE – ANALIZA MEDIULUI EXTERN

1.3. ALEGEREA FORMEI JURIDICE

1.4. PROCEDURA DE ÎNFIINŢARE A FIRMELOR DE EXERCIŢIU LA ROCT ŞI DOCUMENTELE DE ÎNFIINŢARE

1.5. CICLUL DE VIAŢA AL UNEI FIRME DE EXERCIŢIU

1.1. CE ESTE O FIRMĂ DE EXERCIŢIU?

 

Firma de exercițiu este o metodă de instruire practică a elevilor în vederea formării competențelor necesare pentru a deveni angajați de valoare sau întreprinzatori responsabili.

În firma de exercițiu se aplică interdisciplinar noțiunile studiate, se realizează aprofundarea acestora într-un sistem funcțional, firma, și totodată se creează demersul didactic pentru abordarea și aplicarea unor noi concepte, utile în organizarea și conducerea unei afaceri.

 

Firma de exercițiu constituită după modelul unei firme reale, are scopul de a ghida elevii în procesul de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Acest model permite simulareaactivităţilor dintr-o întreprindere economică reală.

Principalele competențe dezvoltate în firma de exercițiu

Competențe specializate

• Aplică legislația privind înființarea, autorizarea și funcționarea unei firme

• Stabilește viziunea, misiunea, obiectivele și strategia firmei

• Realizează procesul de recrutare și selecție la nivel de firmă

• Planifică necesarul de personal

• Evaluează personalul angajat în firmă și propune măsuri de dezvoltare profesională

• Analizează profitabilitatea și competitivitatea firmei pe piață

• Analizeaza mediul de marketing în vederea dezvoltării afacerii

• Organizează firma din punct de vedere al proceselor și structurii aferente acestora

• Manageriază resursele umane ale firmei

 

Obiective pedagogice

• Sa dezvolte competențe personale (eficiența la locul de muncă, flexibilitatea, proactivitatea, orientarea spre rezultate, seriozitatea, comportamentul adecvat, dorința de a învăța continuu, managementul timpului) cu scopul eficientizarii activitații la nivel de firmă

• Să dezvolte competențe sociale (comunicare interpersonală, lucru în echipă, rezolvarea

de probleme, leadership) pentru dezvoltarea activitații profesionale

Obiective economice

• Să anticipeze nevoile clienților promovând o oferta corespunzatoare

• Să dezvolte strategii de marketing adaptate unor segmente specifice de piață

• Să identifice propria poziție în cadrul firmei

• Să gestioneze corespunzator resursele umane ale firmei.

În firma de exerciţiu se realizează toate tranzacţiile corespunzătoare din practică, obişnuite într-o branşă, de la achiziţionare la crearea de servicii şi vânzare. Activităţile comerciale legate de acestea trebuie realizate ţinând cont de uzanţele comerciale şi prevederile legislative. Desigur, mărfurile şi serviciile, precum şi banii necesari pentru efectuarea plăţilor nu există în mod real. Informaţiile şi documentele necesare pentru întreprinderi se elaborează şi sunt transmise prin utilizarea tehnologiilor moderne.

Fiecare firmă de exerciţiu este, ca şi în activitatea practică, structurată pe departamente:

1)    departamentul de personal,

2)    secretariat,

3)    marketing,

4)    vânzări,

5)    controlling,

6)    contabilitate,

7)    logistică ş.a.m.d.

Elevii lucrează la diferite departamente desfăşurând activităţile specifice acestora.   

Pe lângă contactul naţional şi internaţional, un alt punct forte al firmei de exerciţiu este simularea. Decizii greşite, care în viaţa reală de afaceri pot duce la periclitarea propriei întreprinderi, nu au în firma de exerciţiu nici o consecinţă economică reală. Ele sunt o parte importantă a experienţei proprii a elevilor, un factor esenţial al procesului de învăţare. Este indicat chiar să se exerseze aceste situaţii de eşec posibile în economia reală, elevii fiind astfel pregătiţi pentru soluţionarea/preîntâmpinarea lor. 

Obiectivul orei de predare-învăţare-evaluare în firma de exerciţiu este transmiterea interdisciplinară, orientată spre acţiune şi rezolvarea problemelor, centrată pe elevi şi conform practicii, a cunoştinţelor despre activităţile care se desfăşoară în cadrul întreprinderii şi despre relaţiile dintre întreprinderi. Mai ales activităţile finalizate de partenerii de afaceri.

pun în mişcare procesele de învăţare la elevi şi determină motivarea acestora. Dobândirea de calificări-cheie (ex.: capacitatea de a lucra în echipă, gândire interdisciplinară, competenţe lingvistice) îl fac capabil pe elev să aibă mobilitate şi flexibilitate în lumea activă şi profesională internaţională. De exemplu, dacă elevul trebuie să pună în aplicare, în calitate de referent al departamentului de achiziţii din firma de exerciţiu, cunoştinţele sale de economia întreprinderii din domeniul achiziţiilor, ţinând seama de situaţia economică a întreprinderii sale, trebuie să ia decizia optimă în colaborare cu colegii săi pentru achiziţionare, să recunoască efectul pe care îl va avea asupra succesului întreprinderii şi să reprezinte această decizie în faţa conducerii afacerii.  

Şi pentru profesor, în calitate de coordonator al firmei de exerciţiu, firma de exerciţiu reprezintă o provocare deosebită: o modificare a rolului de executant în rolul de colaborator în echipă, de la superior la consilier. În firma de exerciţiu, elevului îi aparţine decizia şi acţiunea. Profesorul poate interveni în deciziile luate doar dacă deţine o funcţie în firma de exerciţiu.

 

Deosebiri între firma de exerciţiu şi firma „reală”

Firmele de exerciţiu nu apar pe piaţa firmelor de exerciţiu ca afaceri perfecte. Profesorului îi este încredinţată sarcina de a decide în mare parte, în ce măsură firma de exercițiu se aseamănă cu o firmă reală, pentru funcţionarea căreia este necesară o structură de bază. Deşi majoritatea coordonatorilor de firme de exerciţiu vor să construiască o întreprindere pe cât posibil apropiată de realitate, există totuşi diferenţe, prezentate în cele ce urmează.

 

Înapoi

Contact

Educație cu profit

© 2015 Toate drepturile rezervate.

Creați un site gratuitWebnode