Activitati din cadrul proiectului

12.06.2015 18:26

Fişa postului

 

 

 

TEMĂ DE LUCRU: întocmirea fişelor de post pentru şefii de departamente.

 

Obiectiv:

·        să se realizeze descrierea activităţilor şi atribuţiilor îndeplinite la nivelul compartimentelor existente (financiar-contabil, marketing, comercial, resurse umane, secretariat).

 

Problematizarea:

·        în firma de exerciţiu nou înființată trebuie să se realizeze organizarea structurii prin intermediul unui instrument denumit „fişa postului“;

·        fişa postului este un document operaţional important ce prezintă în detaliu descrierea postului şi cerinţele postului pentru ca un angajat să-şi poată exercita în condiţii normale sarcinile de muncă în scopul îndeplinirii obiectivelor individuale;

·        fişa postului este un document organizatoric indispensabil fiecărui salariat, fiind totodată un suport pentru evaluarea obiectivă a rezultatelor muncii acestuia;

·        fişa postului este structurată pe două mari capitole: descrierea postului și cerinţele postului.

 

Sarcină de lucru:

·        se distribuie participanţilor cartonaşe colorate;

·        fiecare culoare reprezintă un departament din cadrul firmei: albastru – departamentul financiar-contabil; roşu - departamentul de marketing, portocaliu - departamentul comercial, verde - departamentul resurse umane, galben – departamentul secretariat;

·        în funcţie de culoarea extrasă, participanţii se împart pe echipe;

·        fiecărei echipe i se distribuie sarcina de lucru: întocmirea fişei postului departamentului vizat, ţinând cont de o structură dată;

·        fiecare echipă are la dispoziţie 20 de minute pentru a întocmi fişa postului pentru un anumit şef de departament din cadrul firmelor de exerciţiu constituite;

·        la încheierea timpului acordat, echipele îşi vor prezenta rezolvarea realizată la tema dată sub forma unui document PPT.

 

 

 

 

 

FIŞA POSTULUI – FE .............................................

 

I.    Descrierea postului

 

1.   Postul_________________________________________________________________

2.   Compartimentul_________________________________________________________

3.   Nivelul ierarhic__________________________________________________________

4.   Ponderea ierarhică_______________________________________________________

5.   Relaţii organizatorice:

         de autoritate:

·      ierarhice_______________________________________________________________

·      funcţionale_____________________________________________________________

·      de stat major___________________________________________________________

·      de cooperare___________________________________________________________

·      de reprezentare_________________________________________________________

·      de control______________________________________________________________

6.   Obiective individuale_____________________________________________________

7.   Atribuţii, sarcini, responsabilități____________________________________________

 

 

II. Cerinţele postului

 

1.   Competenţa profesională:

         Pregătire______________________________________________________________

         Experienţă_____________________________________________________________

         Cunoştinţe_____________________________________________________________

         Calităţi şi aptitudini_______________________________________________________

2.   Competenţă managerială:

         Cunoştinţe_____________________________________________________________

         Calităţi şi aptitudini_______________________________________________________

3. Cerinţe specifice postului__________________________________________________

 

 

Înapoi

Contact

Educație cu profit

© 2015 Toate drepturile rezervate.

Creați un site gratuitWebnode